Folyóiratok » Debreceni Jogi Műhely

Debreceni Jogi Műhely

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete II. évfolyam 2. szám - 2005. július 1.

Köszöntõ

Tanulmányok

  • Palásti Gábor: A gazdasági embargó nemzetközi büntetõjogi relevanciája
  • Pribula László: A magyar reklámjog (összefoglaló - a teljes tanulmány angol nyelven olvasható)
  • Tarr Ágnes: A „távollétes ügyek” egyes elméleti és gyakorlati kérdései a büntetõeljárásban

Beszámolók - recenziók

  • Nádházy Zsolt: Gondolatok az Országos Mediációs Egyesület éves konferenciájáról
  • Szemesi Sándor: Erdõs André - Sorsfordító esztendõk

Hallgatói tanulmányok

  • Ludmány Lajos: Svéd-Norvég Királyság (1814-1905) - Perszonál- vagy reálunió?

Jelen számunkat szerkesztette: Dr. Szabó Krisztián


Összes lapszám