Folyóiratok » Debreceni Jogi Műhely

Debreceni Jogi Műhely

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete I. évfolyam 1. szám - 2004. december 1.

Köszöntõ

Tanulmányok

  • Fézer Tamás: Ítélkezési állandók és vitás kérdések az erkölcsi kártérítés újabb magyar joggyakorlatában
  • Kardos Sándor: Gondolatok a pótmagánvádról
  • Szemesi Sándor: Hugo Grotius újraolvasva, avagy a „Nemzetközi jog atyja” gondolatai a XXI. század elejének nemzetközi jogában
  • Szikora Veronika: A társasági jogviszonyok szabályozása a német polgári jogi társaságban

Beszámolók

  • Szabó Krisztián: Az új büntetõeljárási törvény elsõ éve címmel megrendezett konferenciáról

Jelen számunkat szerkesztette: Dr. Fézer Tamás, Dr. Szabó Krisztián, Dr. Szemesi Sándor, Dr. Szikora Veronika


Összes lapszám