Folyóiratok » Debreceni Jogi Műhely

Debreceni Jogi Műhely

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete V. évfolyam 1. szám - Különszám - 2008. január 1.

Köszöntõ

Dr. Árva Zsuzsanna: Die innere Differenzierung der Bagatelhandlungen als Charakteristikum (német nyelvű szöveg)

Gécziné Dr. Bárdosi Eszter: A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat

Dr. Bohátka Zsófia: Die neuesten Entwicklungen des Zivilverfahrensrechts der Europäischen Union (német nyelvű szöveg)

Dr. Ember Alex: Az üzemi baleset társadalombiztosítási történeti kialakulásának vázlata (Introduction to the Hungarian worker’s compensation system)

Dr. Flóra Fazekas: The Principle of Pre-Emption inCommunity Law (angol nyelvű szöveg)

Dr. Ficsor Krisztina: A jogelmélet és a szemantikai elméletek kapcsolata

Dr. Herpai Gábor: A szerzői jog büntetőjogi védelme és annak harmonizációja

Dr. Hidasi Viktória: Közösségelvű identitás és annak normatív következményei

Dr. Horváth Zsófia: A gyógyszerpiaci reklámtilalom egyes kérdései az Európai Unióban

Dr. Jánosi Andrea: A munkához való jog biztosítása a közösségi jogban

Dr. Jusztinger János: Ármeghatározás a római adásvételnél

Dr. Kaprinay Zsófia: A mulasztás, mint jogellenesség az orvosi jogi jogviszonyban

Dr. Mezei Péter: Szabad felhasználás és kultúra – Észrevételek a Gowers-jelentéssel kapcsolatban

Dr. Mező István: Személyes adatok védelme az interneten

Dr. Nagy Erzsébet: Notwendige Änderungen an der UWG wegen der RiLi 2005/29/EG (német nyelvű szöveg)

Dr. Nagy Éva: Managing Ancient Japan (angol nyelvű szöveg)

Dr. Nyilas Anna: Time management of civil procedures in European countries (angol nyelvű szöveg)

Dr. Soltész Kinga: Least Developed Countries and the Generalised System of Preferences scheme from 2006 to 2015 (angol nyelvű szöveg)

Dr. Strihó Krisztina: Elektronikus kereskedelem

Dr. Szabó Ágnes: A közösségi növényfajta-oltalom szabályozása

Dr. Szalai Anikó: The Work of the International Law Commission in Relation to the Effect of Armed Conflict on Treaties (angol nyelvű szöveg)

Dr. Szűcs Zoltán: A mediációs eljárás jelentősége a büntetőeljárásban


Összes lapszám