Folyóiratok » Debreceni Jogi Műhely

Debreceni Jogi Műhely

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete VI. évfolyam 1. szám - 2009. január 5.

TANULMÁNYOK

 • Csécsy Andrea: Előreláthatósági klauzula a szerződések jogában
 • Pribula László: A közút tartozéka: egy sajátos jogintézmény ellentmondásai
 • Szikora Veronika: Az eingetragene Erwerbsgesellschaft (EEG) társasági forma megszűnése Ausztriában
 • Béky Ágnes Enikó: Az egyensúlyi helyzet megbomlása a szerződések jogában: az állam mint szerződő fél

RECENZIÓK

 • Kiss Zoltán: Molnár András (szerk.): Pártvezér, miniszterelnök, vértanú. Tudományos emlékülés a 200 éve született Batthyány Lajos miniszterelnök tiszteletére. Budapest - Zalaegerszeg, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó – Zala Megyei Levéltár, 2008.
 • Luczai István: Bócz Endre–Finszter Géza: Kriminalisztika joghallgatóknak, Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2008.
 • Matura Tamás: Máthé Gábor – Gecsényi Lajos: Sub Clausula – 1920, 1947. Dokumentumok két békeszerződés – Trianon, Párizs – történetéből
 • Szalóki Gergely: Nótári Tamás: A jognak asztalánál… 1111 jogi regula és szentencia latinul és magyarul. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2008.

HALLGATÓI TANULMÁNYOK

 • Dézsi Andrea: A fogyasztói vitarendezés alternatív megoldásai az Európai Unióban
 • Alföldi Ágnes Dóra: A meghatalmazottakra vonatkozó szabályok a hatályos Polgári Perrendtartás és a 2008. évi XXX. törvény tükrében
 • Szilágyi Bernadett: A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási kötelezettségei
 • Tóth Andrea Noémi: A közvetítői eljárás gyakorlati problémái

Jelen számunkat Szabó Krisztián és Szikora Veronika szerkesztette.


Összes lapszám