Folyóiratok » Debreceni Jogi Műhely

Debreceni Jogi Műhely

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete VI. évfolyam 2. szám/2009 - 2009. április 5.

TANULMÁNYOK

 • Balla Zsuzsa: Lehetséges kutatási módszerek a közbeszerzésben
 • Barta Attila: A magyar területi államigazgatás fejlődése a rendszerváltástól napjainkig (Összefoglaló – a tanulmány angol nyelven olvasható)
 • Hajnal Zsolt: Fogyasztói alapjogok a hatályos magyar jogi szabályozás és az európai uniós fejlődési tendenciák tükrében
 • Madai Sándor: A csalás értelmezési lehetőségei az osztrák büntetőjogban
 • Petkó Mihály: A szabadalmi jogi szerződés és hatásai a hazai jogban
 • Schweighardt Zsanett: Az áldozatsegítés megvalósulási formái az Európai Unió egyes tagállamaiban
 • Varga Nelli: A lízing történeti fejlődése

RECENZIÓK

 • Bárdos Zsuzsanna: Holé Katalin: Europol és jogállam – Biztonságunk ára (Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2008.)
 • Juhász Lilla Mária: Müller György: Kormányról kormányra a rendszerváltás utáni Magyarországon – Antalltól Gyurcsányig (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008.)
 • Nótári Tamás: Dokumentumok a Mindszenty-perhez (Somorjai Ádám–Zinner Tibor (szerk.): Majd’ halálra ítélve. Dokumentumok Mindszenty József élettörténetéhez. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008.)
 • Szabó Miklós: A kisebb súlyú bűncselekmények elmélettörténete (Árva Zsuzsanna: Fejezetek a közigazgatási büntetőbíráskodás elmélettörténete köréből, DE-ÁJK, Debrecen, 2008.)
 • Vincze Attila: Nótári Tamás: Studia Iuridico-philologica I.(Studies in Classical and Medieval Philology and Legal History. Hungarian Polis Studies 14. Debrecen 2007.)

HALLGATÓI TANULMÁNYOK

 • Czakó Zsuzsanna: Amerikai offshore világgazdaság
 • Lukács Nikolett: A monoki Andrássy-hitbizomány bemutatása

Jelen számunkat Fézer Tamás szerkesztette.


Összes lapszám