Folyóiratok » Miskolci Jogi Szemle

Miskolci Jogi Szemle

Bíbor Kiadó, Miskolc III. évfolyam, 2008. 1. szám - 2008. június

A Miskolci Jogi Szemle a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának lektorált, évente kétszer megjelenő folyóirata.

A folyóirat eredeti tanulmányokat, fordításokat és tanulmányértékû recenziókat közöl a jogtudomány valamennyi területérõl.

A folyóiratról bővebben...

Tanulmány

  • Fenyvesi Csaba: A szembesítés büntető eljárásjogi aspektusai
  • Arany Tóth Mariann: A jelentkező genetikai adatainak felvétele a munkajogviszony létesítésekor a magyar jogban
  • Sántha Ferenc: Az emberiesség elleni bűncselekmények
  • Jánosi Andrea: A közvetlen adók harmonizációja az Európai Unióban különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadózására
  • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetésre vonatkozó magyarországi szabályozás a rendes és a rendkívüli büntetőjogban a II. világháborút követő években, valamint az államszocializmus első évtizedében

Kitekintés

  • Walter H. Rechberger: Az európai polgári eljárásjog mai állapotáról

Szemle

  • Tóth Judit: A többkultúrájú politikai közösség magyarországi intézményesülése Magyarországon
  • Pokol Béla: A többrétegű jog elmélete: Válasz a kritikára

Összes lapszám