Folyóiratok » Miskolci Jogi Szemle

Miskolci Jogi Szemle

Bíbor Kiadó, Miskolc II. évfolyam, 2007. 2. szám - 2008. február

A Miskolci Jogi Szemle a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának lektorált, évente kétszer megjelenő folyóirata.

A folyóirat eredeti tanulmányokat, fordításokat és tanulmányértékû recenziókat közöl a jogtudomány valamennyi területérõl.

A folyóiratról bővebben...

Tanulmány

  • Bódig Mátyás: A jog és az erkölcs közötti viszony
  • Farkas Zoltán: Az intézmény fogalma, fedezete és formalitása
  • Asztalos Zsófia: Az uniós polgárok diszkrimináció tilalmához és egyenlő bánásmódhoz való joga
  • Nagy Zoltán: A faktoring közjogi szabályozásának aspektusai Magyarországon
  • Prugberger Tamás: Észrevételek az új Polgári Törvénykönyv egyes szerződéseket tartalmazó fejezetéhez
  • Pápai-Tarr Ágnes: A ne bis in idem elv az Európai Bíróság gyakorlatában

Szemle

  • Győrfi Tamás: A többrétegű jog koncepciója

Összes lapszám