Folyóiratok » Miskolci Jogi Szemle

Miskolci Jogi Szemle

Bíbor Kiadó, Miskolc III. évfolyam, 2008. 2. szám - 2009. január

A Miskolci Jogi Szemle a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának lektorált, évente kétszer megjelenő folyóirata.

A folyóirat eredeti tanulmányokat, fordításokat és tanulmányértékû recenziókat közöl a jogtudomány valamennyi területérõl.

A folyóiratról bővebben...

Tanulmány

  • Leszkoven László: Kártérítés az ítéletkori értékviszonyok alapján: a >perkamat<
  • RADNAY JÓZSEF: A rendes felmondás főbb szabályai és a jogellenes felmondás
  • DELI GERGELY: Időtényező a kellékszavatosság szabályozásában
  • GYEKICZKY TAMÁS: Az eljárás felfüggesztésének közösségi jogi szabályai
  • Péter Orsolya: > Feminae improbissimae <
  • SZILÁGYI JÁNOS EDE: Földrajzi árujelzők szabályozása multilaterális nemzetközi megállapodásokban
  • EMBER ALEX: A választható béren kívüli juttatások rendszere

Kitekintés

  • Bruce Ackerman: Terrorizmus és az alkotmányos rend

Szemle

  • CSERNE PÉTER: Ernst-Joachim Mestmäcker >A Legal Theory without Law< c. könyvéről

Összes lapszám