Folyóiratok » Fundamentum - Emberi jogi folyóirat

Fundamentum - Emberi jogi folyóirat

INDOK Kiadó 2006. évfolymának számai - 2006. év
 • Bárd Petra: A fogyatékkal élő személyek jogai az acquis communautaire tükrében IV/103-114.
 • Bencze Mátyás: Kié a (túl)hatalom? Alkotmánybírósági határozat az „állami pótmagánvádról” I/94-102.
 • Czine Ágnes: A titkos információgyűjtés néhány jogértelmezési kérdése I/119-125.
 • Csernus Eszter: Ki lehessen anya? Az Alkotmánybíróság döntése a reprodukciós jogokról I/89-93.
 • Fleck Zoltán: Egy indítvány szándékai III/99-104.
 • Halmai Gábor: A 2006-os parlamenti választás és az eljárási jog III/115-124.
 • Kádár András Kristóf: A bizonyítási teher megosztásának kérdései IV/115-124.
 • Kakuk Péter: A génfogalom problémája és a génetika I/23-31.
 • Karsai Dániel: A jogegységi határozatok alkotmányossági vizsgálata I/103-110.
 • Kis János:Népszuverenitás II/5-32.
 • Kis János: Kiegészítés [A Népszuverenitás című, a 2. számban megjelent tanulmányhoz] III/44.
 • Kovács Kriszta: Az igazságos kvóta IV/5-16.
 • Majtényi Balázs: Végtelen történet. A kisebbségi hovatartozásról [Pap András Lászlóval] II/93-108.
 • Miklósi Zoltán: A politikai közösség határai II/33-43.
 • Nemes László: A bioetika három fajtája I/5-22.
 • Öllős László:A Magyar Köztársaság alkotmánya és a határon túli magyarok III/26-43.
 • Örkény Antal: A romák esélyegyenlősége alulnézetből IV/45-54.
 • Pap András László: Végtelen történet. A kisebbségi hovatartozásról [Majtényi Balázzsal] II/93-108.
 • Párt- és kampánypénzek III/79-93.
 • Sándor Judit: A test halhatatlansága. Bioetikai és jogi dilemmák a XXI. században I/32-45.
 • Szente Zoltán: A pozitív megkülönböztetés problémái IV/17-44.
 • Uitz Renáta: Keserédes megbékélés. Történelmi eszmefuttatások az alkotmányértelmezésben III/5-25.
 • Varsányi Benedek: Egyenlő választójog- arányos választási rendszer III/107-114.

Interjú

 • „Az egészségügyben tovább él a Kádár-rendszer” - Fridli Judittal Tóth Gábor Attila beszélget I/49-60.
 • „Egy új rasszizmus és egy új etnicizmus van megerősödőben” - Tamás Gáspár Miklós filozófussal Sólyom Péter és Tordai Csaba beszélget II/47-54.
 • „A választási szabályok és az alkotmánymódosítási szabály kombinációja elvben »alkotmányos diktatúrát« tesz lehetővé” - Arató András társadalomtudóssal Miklósi Zoltán beszélget III/47-52.
 • „A megerősítő intézkedések sikeresek” - Michel Rosenfeld amerikai alkotmányjogásszal Krizsán Andrea beszélget IV/57-64.

Fórum

 • Korinek László: Merre tart a világ? Reflexiók a 2005/3. számra I/74-85.
 • Bioetika

Balázs Zoltán I/65-70.
Boros János I/70-73.

 • Nép, nemzet, szuverenitás

Bárdi Nándor II/89-97.
Dénes Iván Zoltán II/69-72.
Gángó Gábor II/86-89.
Gerő András II/65-69.
Halász Iván II/73-81.
Tóth Judit II/81-86.

 • Választási rendszer - választójog

Dezső Márta III/55-58.
Szente Zoltán III/58-62.
Szoboszlai György III/62-68.
Wiener György III/69-76.

 • Előnyben részesítés

Aáry-Tamás Lajos IV/78-81.
Farkas Lilla IV/87-96.
Gyulavári Tamás IV/67-71.
Ladányi János IV/97-99.
Lehoczkyné Kollonay Csilla IV/71-78.
Szira Judit IV/81-87.

Döntések és dokumentumok

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteiből I/137-143, II/112-119, III/133-138, IV/127-131.
 • Az Alkotmánybíróság legutóbbi döntéseiből I/144-147, II/120-124, III/139-146, IV/132-138.
 • Az Egyesült Államok Legfelső Bírósága legutóbbi döntéseiből I/129-132, III/127-132.
 • A Debreceni Ítélőtábla indítványa az Alkotmánybírósághoz I/113-118.
 • A német Alkotmánybíróság a légtérbiztonsági törvényről I/133-135.
 • A vallási meggyőződésen alapuló kifogás joga. Közlemény az EU független szakértői testülete 4-2005. számú véleményéről I/136.
 • A „nemzet” fogalma. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1735. számú ajánlása II/109-111.
 • A Legfelsőbb Bíróság elnökének alkotmánybírósági indítványa III/94-98.
 • Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága az amerikai választójogról III/147-148.

Jogvédők

 • A CEDAW Bizottság Magyarországgal szemben hozott döntése IV/14
  • 148.
 • Földes Ádám: Megtörténhet-e jogállamban, ami a zsidó negyeddel történik? [Marinov Péterrel és Molnár Péterrel] III/151-159.
 • Halmai Gábor: Az alapjogok helyzete Magyarországon 2005-ben I/163-181.
 • Kovács József: A pszichiátriai betegjogi képviselő szerepe. Egy modellkísérlet tapasztalatai I/151-162.
 • Marinov Péter: Megtörténhet-e jogállamban, ami a zsidó negyeddel történik? [Földes Ádámmal és Molnár Péterrel] III/151-159.
 • Molnár Péter: Megtörténhet-e jogállamban, ami a zsidó negyeddel történik? [Földes Ádámmal és Marinov Péterrel] III/151-159.
 • Pap András László: Ahogy a lakosság és ahogy a rendőr látja. Az igazoltatási gyakorlat tapasztalatai [Simonovits Borival] II/125-138.
 • Simonovits Bori: Ahogy a lakosság és ahogy a rendőr látja. Az igazoltatási gyakorlat tapasztalatai [Pap András Lászlóval] II/125-138.

Szemle

 • Prusak, Bernard G.: A „liberális eugenetika” újragondolása. Megjegyzések és kérdések Habermas bioetikájához I/185-198.

Összes lapszám