Folyóiratok » Fundamentum - Emberi jogi folyóirat

Fundamentum - Emberi jogi folyóirat

INDOK Kiadó 2004. évfolyamának számai - 2004. év
 • Bárd Károly: Igazság, igazságosság és tisztességes eljárás I/44-50.
 • Bitskey Botond: Antidiszkrimináció és egyházi autonómia II/71-79.
 • Dénes Balázs: Drogjogi kérdések [Fazekas Tamással] III/113-120.
 • Dworkin, Ronald: Miről döntött valójában a bíróság? III/34-42.
 • Fazekas Tamás: Drogjogi kérdések [Dénes Balázzsal] II/113-120.
 • Földes Ádám: Árgus szemek. Kamerás térfigyelés Magyarországon II/19-40.
 • Győrfi Tamás: A kommunitarizmus alkotmányelmélete I/5-22.
 • Halmai Gábor: Államszervezeti és hatásköri aktivizmus? Három ügy az Alkotmánybíróság előtt I/100-108.
 • Becsületvédelem és sajtószabadság IV/81-94.
 • Jeney Petra: Médiagenocídium [Sebők Endrével] I/162-168.
 • Kerekes Zsuzsa: „Hivatali kényelem?” Az információszabadság korlátairól II/97-101.
 • Információszabadság az Európai Unióban IV/115-119.
 • Kiss Daisy: Felelőtlen felelősök. A bírósági eljárások elhúzódása miatti kifogás új jogintézménye a polgári perekben I/147-153.
 • Kovács József: A nem önkéntes pszichiátriai kezelés és a véleményszabadság I/23-43.
 • Köbel Szilvia: Egyenlőbbek? Az egyházak és a közoktatás II/80-87.
 • Majtényi László: Az elektronikus információszabadság törvénybe iktatása IV/97-111.
 • Miklósi Zoltán: A terrorizmus elleni „háború” és az emberi jogok III/43-49.
 • Molnár Péter: Az alkotmányos mérce világosabb értelmezése felé I/141-146.
 • Nehéz-Posony Márton: „...Nem lehet előrehozott büntetés.” Az előzetes letartóztatás feltételeinek régi és új szabályozása I/109-118.
 • Roberts, Alasdair: Szervezeti pluralizmus a közigazgatásban és az információhoz való jog IV/5-20.
 • Sajó András „...A faji gyűlölet igazolása büntetendő” IV/21-34.
 • Sajó András: Miért nehéz tantárgy az együttműködő alkotmányosság? A magyar Alkotmánybíróság és a közösségi jog elsőbbsége III/89-96.
 • Schanda Balázs: Fejkendőviselet az iskolában II/115-121.
 • Sebők Endre: Médiagenocídium [Jeney Petrával] I/162-168.
 • Straub Dániel: A „lex Szász” az Alkotmánybíróság előtt II/102-111.
 • Szabó Máté Dániel: Elektronikus információszabadság külföldön IV/120-128.
 • Szikinger István: „Az hibás!” Az Alkotmánybíróság a rendőrségi törvényről I/119-128.
 • D. Tóth Balázs: Érettségi követelmények I/93-99.
 • Kisebbségi felülbírálat - tanácsadói szerepben? III/97-110.
 • Tóth Gábor Attila: Az eljárási alkotmányosság tartalma III/5-33.
 • Tóth Judit: Kettős állampolgárság népszavazással? Az Alkotmánybíróság döntéséről II/88-96.
 • Tushnet, Mark: Az állami cselekvés tana és az alkotmányos jogok horizontális hatása II/5-18.

Interjú

 • „A legfőbb ügyész szakmai és nem politikai vezető - Polt Péter legfőbb ügyésszel Hack Péter beszélget I/53-59.
 • „A polgári bíráskodás és az alkotmányos alapjogvédelmi szemlélet még nincs szinkronban” - Lenkovics Barnabással, az állampolgári jogok országgyűlési biztosával Somody Bernadette beszélget II/43-50.
 • „Messze vagyunk a politikai közösség ideáljától” - Kis János filozófussal Halmai Gábor és Tordai Csaba beszélget III/53-65.
 • „Erős jogvédő szemlélettel, de a törvényi felhatalmazás keretein belül kell dolgoznunk” - Péterfalvi Attila adatvédelmi biztossal Szabó Máté Dániel beszélget IV/37-43.

Fórum

 • A bíróságok és a nyilvánosság

Juhász Gábor I/89-90.
Majtényi László I/63-70.
Pataki Árpád I/78-82.
Péterfalvi Attila I/70-74.
Róth Erika I/74-78.
Sándor Zsuzsa I/82-84.
Schiffer András I/84-88.
Szikra Zsuzsa I/88-89.

Egyház és autonómia

Endreffy Zoltán II/53-55.
Ruff Tibor II/59-63.
Schweitzer Gábor II/63-67.
Wildmann János II/55-59.

Családon belüli erőszak

Herczog Mária III/82-85.
Somlai Péter III/69-71.
Tamási Erzsébet III/75-82.
Virág György III/71-75.

Adatvédelem és információszabadság

Balogh Zsolt György IV/55-58.
Földes Ádám IV/62-66.
Jóri András IV/58-62.
Székely Iván IV/47-54.

Döntések és dokumentumok

 • Az Emberi Jogok Európai bíróságának ítéleteiből III/123-132, IV/129-137.
 • Az Alkotmánybíróság legutóbbi döntéseiből I/169-174, II/122-129, III/133-138, IV/138-141.
 • A gyűlöletbeszéd büntethetősége. A köztársasági elnök indítványa az Alkotmánybírósághoz. Az igazságügy-miniszter észrevételei az indítványhoz I/131-140.
 • Ítélet a Kmetty kontra Magyarország ügyben I/157-161.
 • A Baumag-károsultak tüntetésének betiltása. Beadvány és válasz III/141-142.
 • Ítélet a Bencsik-ügyben IV/69-75.
 • Ítélet a Schmidt kontra Eörsi perben IV/76-80.

Jogvédők

 • Az alapjogok helyzete Magyarországon 2003-ban I/177-204.
 • A magyarországi Nagy Testvér díjak IV/149-152.
 • Fazekas Tamás: Az ügyészség esete a MIÉP-pel I/205-207.
 • Galántai Zoltán: Privacy, jövő, evolúció IV/145-148.
 • Morvai Krisztina: A családon belüli erőszakkal szembeni határozott állami fellépésért. Egy emberi jogi mozgalom története és lehetőségei III/144-153.
 • Schiffer András: Ombudsmani szerepzavar III/143.

Szemle

 • Alkotmány és alkotmánybíráskodás a rendszerváltozások után. Két angol nyelvű könyvről I/211-215.
 • Az emberi jogok egyetemességéről és az önmérsékletről [A Sajó András szerkesztette Human Rigths with Modesty. The Problem of Universalism című kötetről] III/157-160.
 • Gyulavári Tamás: Szociális jogok és nemzetközi jog [Kardos Gábor Üres kagylóhéj című könyvéről] I/221-222.
 • Halmai Gábor: A jó és a gonosz elnöke. Peter Singer könyve George W. Bush etikájáról III/161-162.
 • Holló András: És mi lesz az alkotmánnyal? [A Majtényi László és Miklósi Zoltán szerkesztette kötetről] III/163-165.
 • Uitz Renáta: Az emberi méltósághoz való jog és a magyar demokratikus átmenet. Catherine Dupré könyvéről I/216-220.

Összes lapszám