Folyóiratok » Fundamentum - Emberi jogi folyóirat

Fundamentum - Emberi jogi folyóirat

INDOK Kiadó 5. évf. 2. sz. /2001 - 2001./2.sz.

Tartalom

TANULMÁNY

 • Szente Zoltán: Minta után szabadon : az állampolgári jogok országgyűlési biztosa hatéves tevékenységének értékelése
 • Sólyom László: Az ombudsman "alapjog-értelmezése" és "normakontrollja"
 • Krizsán Andrea: Diszkrimináció-tilalom a kisebbségi biztos gyakorlatában
 • Jakab András - Cserne Péter: A kétharmados törvények helye a magyar jogforrási hierarchiában

INTERJÚ

 • "A társadalom kezd elfordulni a jogállami forradalom eszményeitől" : Majtényi László távozó adatvédelmi biztossal Tóth Gábor Attila beszélget

FÓRUM

 • Sári János - Tilk Péter - Somody Bernadette: Az ombudsmanok hat éve

DOKUMENTUM ÉS KOMMENTÁR

 • Halmai Gábor: Hatalommegosztás vagy alapjogvédelmi monopólium : Alkotmánybíróság kontra ombudsmanok
 • Pap András László: Az esélyegyenlőség logikája

DÖNTÉS ELŐTT

 • A lex Répássy : a köztársasági elnök indítványa az Alkotmánybírósághoz
 • Hanák András: Meddig nyújtózkodhat a magyar szólásszabadság? : amicus curiae az Alkotmánybíróság előtt folyamatban levő ügyben

DÖNTÉS UTÁN

 • A nőkkel szembeni diszkrimináció tilalmáról : a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló, 1979. XII. 18-án, New Yorkban elfogadott egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve
 • Az Alkotmánybíróság legutóbbi döntéseiből

JOGVÉDŐK

 • Buda Péter: Állam és egyház : a polgári átalakulás eredményeinek leépítése

SZEMLE

 • A kezdet vége vagy a vég kezdete?

AJÁNLÓ

 • Az odaátra nyíló ajtó című tanulmánykötet ismertetése
 • Az Indok könyvtár új szerzeményeiből

Összes lapszám