Folyóiratok » Fundamentum - Emberi jogi folyóirat

Fundamentum - Emberi jogi folyóirat

INDOK Kiadó 4. évf. 2. sz. /2000 - 2000./2.sz.

Tartalom

TANULMÁNY

 • Krokovay Zsolt: Az üzleti mondanivaló szabadsága
 • Halmai Gábor: Közszereplők személyiségvédelme kontra közügyek vitathatósága

INTERJÚ

 • "Fontos, hogy ne veszítsem el a jóérzésű közvélemény bizalmát" : Kaltenbach Jenő kisebbségi ombudsmannal Kerényi György beszélget

FÓRUM

 • Gálik Mihály - Timár János - Kovács Zoltán: Sajtó és gazdaság

DOKUMENTUM ÉS KOMMENTÁR

 • Az Európai Rasszizmus- és Intolerancia-ellenes Bizottság második jelentése Magyarországról : elfogadták 1999. június 18-án
 • Bársony János: Észrevételek egy jelentéshez
 • Orsós Éva: A legnagyobb vesztesek
 • Bíró András: Öt perccel éjfél előtt
 • Ítélet a patvarci kocsmáros ügyében : Balassagyarmati Városi Bíróság 8.P.20.767/1999/18. szám
 • Alemu, Fitsum A: A tesztelés mint bizonyítási módszer a bírósági eljárásban

DÖNTÉS ELŐTT

 • Dósa Ágnes: A nem teljesen cselekvőképes személyek jogai : rugalmasabb szabályozás felé
 • Kovács József: A cselekvőképesség megállapításának bioetikai elvei
 • Schiffer András: A korlátlan jogkorlátozás vége?

DÖNTÉS UTÁN

 • Dósa Ágnes (ford.): A cselekvőképtelen nagykorúak jogi védelméről : az Európa Tanács R. (99) 4 számú ajánlása (elfogadta a Miniszterek Bizottsága 1999. február 23-án, a Miniszterek helyetteseinek ülésén)
 • Kardos Gábor: Modern "amazon"-döntés?
 • Bitskey Botond: Az Alkotmánybíróság véleményszabadsággal kapcsolatos legutóbbi döntéseiből

JOGVÉDŐK

 • Nemzetközi kampány a gyalogsági aknák betiltásáért
 • Csapody Tamás: A gyalogsági aknák Magyarországon

SZEMLE

 • Bayer Judit: Média és demokrácia

AJÁNLÓ

 • Vörös Imre, Takács Péter, Gyulavári Tamás és Könczei György könyvének, valamint a Társadalmi szervezetek a jogalkotásban, illetve A szigorítás útján című kiadvány ismertetése

Összes lapszám