Folyóiratok » Fundamentum - Emberi jogi folyóirat

Fundamentum - Emberi jogi folyóirat

INDOK Kiadó 4. évf. 4. sz. /2000 - 2000./4.sz.

Tartalom

TANULMÁNY

 • Lawson, Rick - Bánki Dezső (ford.): A nemzetek európai családjának bővítése : az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európa Tanács új tagállamai
 • Andreescu, Gabriel - Pongrácz Mária (ford.): Románia és a Római Egyezmény : egyéni jogok, diszkrimináció és különleges intézkedések
 • Mavcsics, Arne - Bodrogi Bea (ford.) - Pardavi Márta (ford.): A Strasbourgi Bíróság esetjogának hatása a szlovén Alkotmánybíróság ítélkezésére
 • Kovács Krisztina: A diszkrimináció-tilalom kiterjesztése az Emberi Jogok Európai Egyezményében

INTERJÚ

 • "Irányt mutatunk, de nem avatkozunk be durván a nemzeti jogokba" : Baka Andrással, a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság bírájával Javorniczky István és Kardos Gábor beszélget

FÓRUM

 • Kardos Gábor - Sonnevend Pál - Grád András: A Római Egyezmény és a jogvédelem hatékonysága

DOKUMENTUM ÉS KOMMENTÁR

 • A faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének végrehajtásáról : a Tanács 2000. június 29-i 2000/43/EK számú irányelve
 • Lester, Anthony - Bayer Judit (ford.): Vegyes társadalom, vagy elkülönült törzsek bandái
 • Halmai Gábor: Hátrányos passzivizmus

DÖNTÉS ELŐTT : AZ EURÓPAI EMBERI JOGI KARTÁRÓL

 • Weller Mónika: Az alapjogi karta és a polgárok Európája

DÖNTÉS UTÁN

 • Bán Tamás: A romák emberi jogai és az európai emberi jogi ítélkezés
 • Torma Judit (ford.): Táborváros : a romák faji szegregációja Olaszországban : az Európai Roma Jogvédő Központ országjelentése
 • Rozakis, Erik Fribergh Christos - Bánki Dezső (ford.): Az APÜSZ-ítélet
 • Kiegészítő jegyzőkönyv az Emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményhez
 • Az Alkotmánybíróság legutóbbi döntéseiből

JOGVÉDŐK

 • Farkas Lilla: Segítő kéz? : magyar jogvédők és a strasbourgi mechanizmus
 • Kaposvári Anikó: Az emberi jogok oktatása - emberi jogok az oktatásban

Összes lapszám