Folyóiratok » Fundamentum - Emberi jogi folyóirat

Fundamentum - Emberi jogi folyóirat

INDOK Kiadó 2. évf. 1-2. sz. / 1998 - 1998/ 1-2. szám

Tartalom

TANULMÁNY

 • Skutnabb-Kangas, Tove - Bartha Csilla (ford.): Nyelvi sokféleség, emberi jogok és a "szabad" piac
 • Varrennes, Ferdinand de - Szécsényi Endre (ford.): Kisebbségi jogok a nemzetközi jogban
 • Gyurcsik Iván: Az államnyelvről szóló törvény a szlovák alkotmánybíróság döntésének tükrében
 • Jóri András - Zombor Ferenc: Nyilván tartanak : a cigány szó emberi jogi vonatkozásai

INTERJÚ

 • Provokátornak tartom magam : Bíró Andrással Kerényi György beszélget

FÓRUM

 • Donáth László - Iványi Gábor - Egervári Oszkár: Egyház - állam - emberi jogok

DOKUMENTUM ÉS KOMMENTÁR : AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD ELVÉNEK ALKALMAZÁSÁRÓL

 • Az európai bíróság ítélete a Marschall-ügyben : (C-409/95 számú ügy, 1997. november 11.)
 • Lehoczkyné Kollonay Csilla: Árnyak és árnyalatok az egyenlő bánásmód európai uniós elvének alkalmazása körül

DÖNTÉS ELŐTT : ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS ANTIDISZKRIMINÁCIÓ

 • Tausz Katalin: Egyenlőtlenségek és különleges bánásmód
 • Kálmán Zsófia: Az antidiszkriminációtól a pozitív diszkriminációig
 • Kardos Gábor: Alkalmi tűnődés fontos dolgokról
 • Noszkai Gábor: Miért nem lehetséges jelenleg jogalkotással esélyegyenlőséget teremteni?
 • Radó Péter: Romák és esélyek

DÖNTÉS UTÁN

 • Pardavi Márta (ford.): Törvény az egyenlő bánásmódról Hollandiában
 • Az emberi jogok Európai Bíróságának 1997. második félévi ítélkezési gyakorlatából
 • A Góman V. Berta ügy

JOGVÉDŐK

 • Viszló Éva: Meddig tart a neki? : "Legfontosabb tőkénk a szakmai hitelesség."
 • Achamyeleh, Fitsum: Tisztességes lakhatás - Amerikában és Magyarországon : érvek egy külön törvény megalkotása mellett
 • Jogvédelem és nyilvánosság : a Magyar Helsinki Bizottság nyolc éve
 • Zádori Zsolt: Az idegenelvonás tünetei : az idegenrendészeti őrizet problémái a Magyar Helsinki Bizottság jogesetei alapján

SZEMLE

 • Pétervári Kinga: Nyugati jogok posztkommunista alkalmazása

AJÁNLÓ

 • John Rawls: Az igazságosság elmélete
 • Kis János: Az állam semlegessége
 • Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. bevezetés a bioetikába
 • Sándor Judit: Gyógyítás és ítélkezés. Orvosi "műhiba-perek" Magyarországon
 • Birtalan Balázs: Halállal lakoljanak? : a homoszexuális ember és a kereszténység
 • Előrehozott büntetés. Rendőrségi fogdák - fogvatartottak a rendőrségen 1996
 • Egyenlő esélyek és jog-harmonizáció. A nemek közötti megkülönböztetés tilalma a nemzetközi kötelezettségek tükrében

Összes lapszám