Folyóiratok » Fundamentum - Emberi jogi folyóirat

Fundamentum - Emberi jogi folyóirat

INDOK Kiadó 2. évf. 3. sz. / 1998 - 1998/ 3. szám

Tartalom

TANULMÁNY

 • Schwartz, Herman - Pardavi Márta (ford.): Van-e helyük a gazdasági és szociális jogoknak az alkotmányban?
 • Sunstein, Cass R - Kőszeg Fanni (ford.): A pozitív jogok ellen
 • Szamel Katalin: Európai szociális jogok magyarországon
 • Győrfi Tamás: A tulajdonságok nélküli ember elmélete : az Alkotmánybíróság oszthatatlansági doktrínája és ami abból (nem) következik

INTERJÚ

 • Erre a hipotézisre nekem nincs szükségem : Sajó András jogászprofesszorral Mink András beszélget

FÓRUM

 • Palásti Sándor - Csepeli György - Kemény István - Ladányi János - Tóth Balázs: Szükség van-e antidiszkriminációs törvényre?

DOKUMENTUM ÉS KOMMENTÁR

 • A bajai városi bíróság ítélete a magzatperben
 • Halmai Gábor: Az alkotmány mint norma a bírói jogalkalmazásban
 • Hanák András: Egy különös abortusz után
 • Sós Vilmos: Példátlan ítélet?!

DÖNTÉS ELŐTT

 • Paksy Mária - Jobbágyi Gábor: A pacem in utero egyesület beadványa az Alkotmánybírósághoz
 • Kis János: Az Alkotmánybíróság a terhességmegszakításról
 • Scheppele, Kim Lane - Kalocsai Csilla (ford.): Európai alkotmányos konszenzus az abortuszról
 • Sándor Judit: Újabb érvek a terhességmegszakítás alkotmányosságáról
 • Könczei György: Mi is az Európai szociális karta?
 • Weller Mónika: Ellenérzésekről és félelmekről
 • Kardos Gábor: Ratifikáció és a lelkiismeret parancsa

DÖNTÉS UTÁN

 • Bán Tamás: Nemzetközi fórumok állásfoglalásai : Gazdasági, szociális és kulturális jogokat érintő egyéni panaszok ; Abortusz-ügyekben hozott döntések
 • Bitskey Botond (összefogl.): Az Alkotmánybíróság legutóbbi döntéseiből
 • Majtényi László: Az adatvédelmi biztos a Dávodi ügyről

JOGVÉDŐK

 • Egy testesebb-lelkesebb szabadságért : a Habeas Corpus Munkacsoport bemutatkozása
 • Juhász Géza: Kizárhatók-e a véradásból a homo- és biszexuálisok?

SZEMLE

 • Alexander Hamilton, James Madison, John Jay: A föderalista. Értekezések az amerikai alkotmányról
 • Benjamin Constant: A régiek és a modernek szabadsága
 • Michel Foucault: Az igazság és az igazságszolgáltatási formák
 • Grád András: Kézikönyv a strasbourgi emberi jogi ítélkezésről
 • Ácsi! Tényfeltáró riportok
 • Morvai Krisztina: Terror a családban. A feleségbántalmazás és a jog
 • Bólyai János, Szigeti Péter, Szikinger István: Emberi jogi ismeretek
 • Szöveggyűjtemény a kisebbségi ügyek rendőrségi kezelésének tanulmányozásához

Összes lapszám