Folyóiratok » Fundamentum - Emberi jogi folyóirat

Fundamentum - Emberi jogi folyóirat

INDOK Kiadó 2007. évfolyamának számai - 2007. év

Tanulmányok, kommentárok

 • Ambrus Mónika:A bizonyítási teher megosztása a diszkriminációs panaszok elbírálásakor II/78- 86.
 • Ambrus Mónika:A diszkrimináció tilalmáról
  • a Cubzaru kontra Románia eset kapcsán IV/89-94.
 • Bencze Mátyás: Díszítőelem, álcaháló vagy tartóoszlop? A büntetőbírói gyakorlat és az alkotmány III/5-21.
 • Che, Mary. M.: Tüntetések, biztonsági zónák és a békés gyülekezés joga I/18-33.
 • Dworkin, Ronald: A legfelső bírósági falanx IV/5-27.
 • Enyedi Krisztián: Az „állandó gyakorlat” az alkotmányjogi panaszeljárásban III/65-73.
 • Halmos Szilvia: Esélyteremtés vagy önkény? A fogyatékosság fogalma a magyar és a német jogban IV/95-102.
 • Hanák András: Szabad és felelős sajtót! Lehetőségek az új Ptk.-ban III/51-61.
 • Jakab András: A magyar alkotmányjogi dogmatika gordiuszi csomója. Normatív aktusokba foglalt egyedi rendelkezések alkotmánybírósági vizsgálata II/
  • 77.
 • Kádár András Kristóf: A gyülekezési jog külföldi és magyar szabályai [M. Tóth Balázzsal] I/63-76.
 • Lakatos István: Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa
  • vágyak és realitások I/87-97.
 • M. Tóth Balázs: A gyülekezési jog külföldi és magyar szabályai [Kádár András Kristóffal] I/63-76.
 • Németh Attila: A tulajdonjog korlátozásának új szempontjai IV/79-85.
 • Polyák Gábor: Új média, régi kérdések? A digitális átállás alkotmányjogi vonatkozásai II/23-42.
 • Rowbottom, Jacob: Sajtószabadság és politikai vita a digitális korban II/5-22.
 • Sólyom Péter: Demokrácia és gyülekezési szabadság I/5-17.
 • Somody Bernadette: A „tisztességes ember érdeke”. A második általános országgyűlési biztos jogszemlélete II/94-101.
 • Somody Bernadette: Az alkotmánytervezet nyilvánossága I/79-83.
 • Szikinger István: A Bukta-ügy tanulságai IV/103-109.
 • Szikinger István: A rendőrség civil kontrollja Magyarországon és más államokban II/87-93.
 • Uitz Renáta: A részleges szüléssel járó abortusz tilalma az Egyesült Államokban IV/6
  • 78.

Interjú

 • „A zsidó értékek elismerése mellett érvényesíthetők a demokratikus értékek is” - Aharon Barakkal, az izraeli Legfelső Bíróság leköszönt elnökével Halmai Gábor és D. Tóth Balázs beszélget III/25-28.
 • „Lengyelország ismét szabadabban lélegzik” - Wiktor Osiazyński lengyel jogászprofesszorral Halmai Gábor és Polgári Eszter beszélget IV/19-27.
 • Michnik, Adam: A választás tétje IV/19-26.

Fórum

 • Gyülekezési törvény

Ádám Antal I/49-53.
Erős Ferenc I/57-59.
Finszter Géza I/53-57.
Schlett István I/37-39.
Szabó Máté I/39-46.
Szikinger István I/46-49.

 • Digitális átállás és alapjogok

Gálik Mihály II/45-48.
Molnár Péter II/66-71.
Nagy Krisztina [Timár Jánossal] II/52-58.
Nyakas Levente II/48-52.
Rozgonyi Krisztina II/58-62.
Timár János [Nagy Krisztinával] II/52-58.
Tóth András II/62-66.

 • Alapjogi bíráskodás

Boros László III/33-36.
Fleck Zoltán III/31-33.
Hack Péter III/36-39.
Kardos Sándor III/43-48.
Kilényi Géza III/39-42.
Pataki Árpád III/42-43.

 • Tízéves a Fundamentum
 • Avineri, Shlomo: Vajúdás a demokráciához vezető úton IV/31-37.
 • Dupré, Catherine: Reformok után. Alapjogvédelem a posztkommunista országokban IV/38-45.
 • Czarnota, Adam: Az átmenet igazságszolgáltatása. A posztrendőrállam nyertesei és vesztesei IV/46-52.
 • Küpper, Herbert: A szocialista maradványok szerepe a magyar alkotmányban IV/53-60.

Döntések és dokumentumok

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteiből I/98-101; II/105-109; IV/110-115.
 • Az Alkotmánybíróság legutóbbi döntéseiből I/102-108; II/110-117; IV/116-121.

Jogvédők

 • A szabadság és biztonság változó összképe Európában III/77-88.
 • Az őrzők őrzése. A Magyar Helsinki Bizottság értékelése a 2006-07-es zavargásokról I/111-120.
 • Kádár András Kristóf: Jó ez nekünk? Gondoltatok a Független Rendészeti Panasztestület felállításáról II/121-127.
 • Kőszeg Ferenc: A módosított rendőrségi törvény IV/125-134.

Szemle

 • Sólyom Péter: Alapjogokra hangolva. A Lüth-ítélet jogtörténeti nézőpontból III/91-95.
 • Szabó Máté Dániel: Hogyan érdemes gondolkodni adatvédelemről és információszabadságról? I/123-126.

Összes lapszám