Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 1. (111.) évfolyam 6. szám - 2006. december

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

Tartalomjegyzék

  • Dr. Fazekas Judit - Dr. Gyenge Anikó: Büntetőjogi jogérvényesítés a szellemitulajdon-jogok területén európai és nemzeti szinten
  • Jukka Liedes: A szerzői jog időszerű kérdései az Európai Unióban és nemzetközi szinten
  • Szilágyi József: A kreativitás mint az innováció egyik oki tényezője
  • Dr. Vida Sándor: Közösségi védjegy - jogérvényesítés
  • Dr. Vidák Judit: A természet találmányai - a bogáncs és a tépőzár
  • Dr. Palágyi Tivadar: Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről
  • Válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeiből
  • Könyv- és folyóiratszemle
  • Summaries

Összes lapszám