Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 1. (111.) évfolyam 5. szám - 2006. október

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

Tartalomjegyzék

 • Dr. Molnár István - dr. Heffner Péter - dr. Németh Gábor:

  A magyarországi innovációs rendszer jogi alapjai és legfontosabb intézményei

 • Szepesné Sámson Ildikó: Az egészséges táplálkozásról a szabadalmi bejelentések tükrében
 • Dr. Vidák Judit: A természet találmányai
 • Cserba Veronika - Munkácsi Péter: Szellemitulajdon-jogi tárgyú viták az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti transzatlanti gazdasági kapcsolatokban
 • Dr. Palágyi Tivadar: Szabadalmakkal és védjegyekkel kapcsolatos érdekes jogesetek az amerikai bíróságok 2003- 2004. évi gyakorlatából
 • Hatházi István: A víz alatti világ meghódításának rövid története
 • Osman Péter: FÓRUM - Tegyük végre tisztába nézeteinket az innovációról
 • Dr. Palágyi Tivadar: Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről
 • Válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeiből
 • Könyv- és folyóiratszemle
 • Tájékoztató
 • Summaries

PDF [PDF 68 kB]


Összes lapszám