Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 1. (111.) évfolyam 3. szám - 2006. június

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

Tartalomjegyzék

 • Ficsor Mihály: Tízéves szabadalmi törvényünkről - III. rész
 • Pogácsás Anett: A televíziózásban az információs társadalom hatására felmerülő egyes szerzői jogi kérdések - II. rész
 • Kiss Zoltán: Az önkéntes műnyilvántartás jogi szabályozása; nemzetközi és magyarországi előzmények
 • Zombori Zsolt: Formatervezésiminta-oltalom Magyarországon és az Európai Közösségben - II. rész
 • Dr. Palágyi Tivadar: Változások a megosztott európai szabadalmi bejelentések elbírálásában
 • Dr. Vida Sándor: Felszólalás közösségi védjegybejelentés ellen - NICKY/NOKI
 • Erkel András: Béres József emlékére
 • Ficsor Mihály: FÓRUM - A Magyar Szabadalmi Hivatal észrevételei az új Polgári Törvénykönyv első két könyvének normaszöveg-tervezetére és az ahhoz kapcsolódó indokolásra
 • Dr. Palágyi Tivadar: Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről
 • Válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeiből
 • Hírek, események
 • Könyv- és folyóiratszemle
 • Iparjogvédelmi szakirodalmi tájékoztató
 • Summaries

Összes lapszám