Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 1. (111.) évfolyam 2. szám - 2006. április

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

Tartalomjegyzék

 • Ficsor Mihály: Tízéves szabadalmi törvényünkről - II. rész
 • Farkas Szabolcs - Touréné Ágoston Erika: Őssejtek szabadalmazhatósága: második menet
 • Krainik Renáta - Dr. Zábori Zoltán: NSZO - nem csak generációváltás: reform
 • Pogácsás Anett: A televíziózásban az információs társadalom hatására felmerülő egyes szerzői jogi kérdések - I. rész
 • Zombori Zsolt: Formatervezésiminta-oltalom Magyarországon és az Európai Közösségben - I. rész
 • Ficsor Mihály: Kiegészítő megjegyzések a kiegészítő oltalmi tanúsítványok joggyakorlatához
 • Dr. Palágyi Tivadar: Egy érdekes döntés a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságával kapcsolatban
 • Dr. Vida Sándor: Kiskereskedelmi szolgáltatás védjegyjogi oltalma: a Praktiker-ügy
 • Bede Péter: Rekviem a hazai helybenforduló rakodógépekért
 • Ficsor Mihály: FÓRUM - Mondjunk le a felszólalásról!
 • Dr. Palágyi Tivadar: Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről
 • Válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeiből
 • Hírek, események
 • Könyv- és folyóiratszemle
 • Iparjogvédelmi szakirodalmi tájékoztató
 • Summaries

Összes lapszám