Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 110. évfolyam 6. szám - 2005. december

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM

 • Dr. Osman Péter A kockázatitőke-típusú finanszírozásról
 • Dr. Boros István, Buzásné Nagy Zsuzsanna, Dr. Csutorás Lászlóné Az SPC-bejelentések első magyarországi tapasztalatai
 • Fehérvári Anikó A kombinatorikus kémiai találmányok és szabadalmazhatósági lehetőségeik
 • Dr. Palágyi Tivadar Szabadalmakkal kapcsolatos érdekes döntések az amerikai bíróságok 1995-2000. évi gyakorlatából
 • A Londoni Megállapodásról A Magyar Szerzői és Iparjogvédelmi Egyesület Gyógyszeripari Munkabizottságának állásfoglalása
 • Ficsor Mihály A Londoni Megállapodás: bárány farkasbőrben?
 • VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL
 • TECHNIKATÖRTÉNET
 • Longa Péterné Csodálatra méltó jövőbe látás vagy megalapozatlan ábrándképek? 100 éve halt meg Verne Gyula II. rész
 • HÍREK, ESEMÉNYEK
 • KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
 • NEMZETKÖZI KITEKINTŐ
 • Dr. Palágyi Tivadar Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről
 • Iparjogvédelmi szakirodalmi tájékoztató
 • Summaries

Összes lapszám