Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 110. évfolyam 5. szám - 2005. október

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM

 • Szulmanné dr. Binet Mariann A hagyományos tudás és oltalma - hadüzenet a biokalózkodásnak
 • Part Krisztina Jogdíjak - jól csengő muzsika a szerző füleinek, avagy lehet-e egy szerkesztő is szerző?
 • Dr. Palágyi Tivadar A Pfizer Viagra tárgyú ausztrál és európai szabadalmának története
 • EURÓPAI JOGI FIGYELŐ
 • Dr. Mikló Katalin Az ipari alkalmazhatóság kritériumának igényponti értelmezése gyógyászati jellegű találmányok területén Hivatal előtti eljárásban
 • Dr. Vida Sándor A védjegy megkülönböztetőképességének megszerzése használattal - az Európai Bíróság "have a break" ügyben hozott ítélete
 • VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL
 • TECHNIKATÖRTÉNET
 • Longa Péterné Csodálatra méltó jövőbe látás vagy megalapozatlan ábrándképek? 100 éve halt meg Verne Gyula I. rész
 • Végh László Az Egyesült Államok szabadalmi rendszerének létrejötte és korai működése II. rész
 • HÍREK, ESEMÉNYEK
 • KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
 • NEMZETKÖZI KITEKINTŐ
 • Dr. Palágyi Tivadar Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről
 • Iparjogvédelmi szakirodalmi tájékoztató
 • Summaries

Összes lapszám