Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 109. évfolyam 5. szám - 2004. október

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM

  • TANULMÁNYOK
  • Dr. Ficsor Mihály Széljegyzetek iparjogvédelmi joggyakorlatunk margójára
  • Dr. Vida Sándor Az Európai Bíróság hatásköre védjegyügyekben
  • Buzásné Nagy Zsuzsanna Kiegészítő oltalmi tanúsítvány (SPC) Európában
  • EURÓPAI JOGI FIGYELŐ
  • Dr. Palágyi Tivadar Az európai szabadalmi bejelentés benyújtása és kellékei, valamint a találmány egysége
  • Mándi Attila Az SPC néhány vitatott kérdése több EU-tagállamban az ECJ döntéseinek tükrében
  • Szulmanné Dr.Binet Mariann A termék fogalmának értelmezése a növényvédő szerek kiegészítő oltalmával kapcsolatos C-258/99 számú jogeset kapcsán
  • VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL
  • HÍREK, ESEMÉNYEK
  • KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
  • NEMZETKÖZI KITEKINTŐ
  • Dr. Palágyi Tivadar Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről
  • Iparjogvédelmi szakirodalmi tájékoztató
  • Summaries

Összes lapszám