Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 109. évfolyam 4. szám - 2004. augusztus

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM

 • TANULMÁNYOK
 • Dr. Penyigey Krisztina VIVACE-Vállalkozói Iparjogvédelmi Versenyképességet Alapozó Cselekvési Program
 • Dr. Csutorás Lászlóné A gyógyszertermékek és növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa (SPC) Magyarországon
 • Dr. Bodó Gergely A mű integritásának sérelme építészeti aspektusban
 • EURÓPAI JOGI FIGYELŐ
 • Dr. Palágyi Tivadar Az európai szabadalmi bejelentés és szabadalom hatálya
 • Dr. Vida Sándor Az Európai Bíróság védjegyügyekben hozott ítéleteinek hatása a Benelux jogra
 • VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL
 • HÍREK, ESEMÉNYEK
 • Tidrenczel Béla Az MSZH nemzetközi együttműködési tevékenységének főbb jellemzői 2004 első felében
 • TECHNIKATÖRTÉNET
 • Szilágyi József Epizódok az óraszerkezetek és a földrajzi hosszúság mérésének történetéből
 • ÉVFORDULÓNAPTÁR
 • KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
 • NEMZETKÖZI KITEKINTŐ
 • Dr. Palágyi Tivadar Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről
 • Iparjogvédelmi szakirodalmi tájékoztató
 • Summaries

Összes lapszám