Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 108. évfolyam 2. szám - 2003. április

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM

 • A Magyar Szabadalmi Hivatal tevékenységi jelentése a 2002. évről
 • TANULMÁNYOK
 • Dr. Ingo Kober Az európai szabadalmi rendszer jövője az új államok csatlakozása után
 • Dr. Bendzsel Miklós A magyar szabadalmi rendszer jövője az Európai Szabadalmi Egyezményhez valócsatlakozás után
 • Gyetvainé Virág Dóra A feltalálói tevékenység mint a szabadalmazhatóság kritériuma
 • Dr. Financsek Zsuzsanna A nemzetközi trendek hatása a filmekre vonatkozó magyar szerzői jogi szabályozás alakulására
 • EURÓPAI JOGI FIGYELŐ
 • Dr. Palágyi Tivadar A felszólalással kapcsolatos kérdések megítélése az Európai Szabadalmi Hivatal joggyakorlatában -Dr. Vida Sándor A jóhírű védjegy oltalma Németországban
 • VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL
 • ÉVFORDULÓNAPTÁR
 • KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
 • NEMZETKÖZI KITEKINTŐ
  • Dr. Palágyi Tivadar Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről
 • Iparjogvédelmi Szakirodalmi Tájékoztató

Összes lapszám