Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 108. évfolyam 1. szám - 2003. február

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM

 • TANULMÁNYOK
 • Dr. Tosics Nóra A szerzői jog nemzeti, nemzetközi és regionális kimerülésének kérdései
 • Dr. Munkácsy Péter Félúton a rádió- és televízió-szervezetek szomszédos jogi védelmét érintő nemzetközi szerződéstervezet elfogadása felé - visszatekintés a 2002. évre
 • Farkas Szabolcs A biotechnológiai ipar fejlődését befolyásoló körülmények áttekintése
 • Józsa Gábor A számítógépes programok mint szellemi termékek védelmének lehetőségei és korlátai
 • Szilágyi Emese Az InfoSoc irányelv magyar jogharmonizációs kérdései a német példa tükrében
 • EURÓPAI JOGI FIGYELŐ
 • Dr. Palágyi Tivadar Az elsőbbséggel kapcsolatos kérdések megítélése az Európai Szabadalmi Hivatal joggyakorlatában
 • Dr. Svingor Ádám Elsőbbség igénylése az ESZE szerint a Kibővített Fellebezési Tanács két döntésének fényében
 • Dr. Vida Sándor Az EU Bíróságának Chiemsee-ítélete és ami utána következik, 2. rész
 • A Találmányi Szakértői Testület szakértői véleménye a HUNGARICUM terméken használt megjelöléseknek az UNICUM védjegyekkel való ütközéséről
 • VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL
 • HÍREK, ESEMÉNYEK
 • Tidrenczel Béla A Magyar Szabadalmi Hivatal nemzetközi tevékenységének főbb jellemzői 2002 második félévében
 • TECHNIKATÖRTÉNET
 • Végh László Friss Levegő, 2. rész
 • ÉVFORDULÓNAPTÁR
 • KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
 • NEMZETKÖZI KITEKINTŐ
 • Dr. Palágyi Tivadar Hírek a külföldi szabadalmi, használati minta-, formatervezési minta- és védjegyjog területéről
 • Iparjogvédelmi Szakirodalmi Tájékoztató
 • PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Összes lapszám