Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 107. évfolyam 6. szám - 2002. december

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM

 • TANULMÁNYOK
 • Zachar Balázs Internetes zenefelhasználás az elmúlt évek jogeseteinek tükrében
 • Touréné Ágoston Erika - Dr. Bencze Gábor Szabadalmazhatósági esettanulmányok a biotechnológia tárgyköréből
 • Kiss Zoltán A Nemzeti Audiovizuális Archívumot megalapozó jogszabályok előkészítése
 • EURÓPAI JOGI FIGYELŐ
 • Dr. Palágyi Tivadar A szabadalmi oltalom terjedelmének és a szabadalmi igénypontoknak a megítélése az Európai Szabadalmi Hivatal joggyakorlatában
 • Dr. Vida Sándor Az EU Bírósága gyakorlatának hatása a francia ítélkezésre
 • VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL
 • HÍREK, ESEMÉNYEK
 • A szakköri munka mint az innovatív gondolkodásra nevelés színtere
 • TECHNIKATÖRTÉNET
 • Végh László Friss Levegő I.
 • HÍREK AZ IPARJOGVÉDELMI INFORMÁCIÓK VILÁGÁBÓL
 • ÉVFORDULÓNAPTÁR
 • KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
 • NEMZETKÖZI KITEKINTŐ
 • Dr. Palágyi Tivadar Hírek a külföldi szabadalmi, használati minta-, formatervezési minta- és védjegyjog területéről
 • Iparjogvédelmi Szakirodalmi Tájékoztató

Összes lapszám