Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 107. évfolyam 4. szám - 2002. augusztus

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM
TANULMÁNYOK

 • Dr. Ficsor Mihály Magyarország csatlakozása az Európai Szabadalmi egyezményhez
 • Dr. Gál Melinda Az igénypont egyértelműségének és terjedelmének jelentősége gyógyszeripari tárgyú találmányok oltalmazásánál
 • Munkácsi Péter 1996 után - aktualitások az adatbázisok nemzetközi szintű védelméről I. rész: Az európai tagállamok joggyakorlata
 • Cserba Veronika Az új, felső szintű doménnevek bevezetésével kapcsolatos kérdések
 • Kevin G. Rivette, David Kline Új értékek felismerése a szellemi tulajdonban
 • Prof. Dr. Volker Trommsdorf Fogyasztó és márka - márkapolitikai innovációk
 • EURÓPAI JOGI FIGYELŐ
 • Dr. Palágyi Tivadar A feltalálói tevékenység megítélése az Európai Szabadalmi Hivatal joggyakorlatában
 • VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL
 • HÍREK, ESEMÉNYEK
 • Tidrenczel Béla A Magyar Szabadalmi Hivatal nemzetközi tevékenységének főbb jellemzői 2002 első felében Tovább
 • HÍREK AZ IPARJOGVÉDELMI INFORMÁCIÓK VILÁGÁBÓL
 • ÉVFORDULÓNAPTÁR
 • KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
 • NEMZETKÖZI KITEKINTŐ
 • Dr. Palágyi Tivadar: Hírek a külföldi szabadalmi, használati minta-, ipari minta- és védjegyjog területéről
 • Iparjogvédelmi Szakirodalmi Tájékoztató

Összes lapszám