Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 107. évfolyam 3. szám - 2002. június

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM

 • TANULMÁNYOK
 • Dr. Sorosi Gyula A közösségi védjegyrendszer főbb jellemzői
 • Boros István A kiegészítő oltalmi tanusítvány
 • Dr. Náthon Natalie A biológiai sokféleség (biodiverzitás), a biotechnológi és a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok.
 • Dr. Tóth Péter A digitális könyvtár és a szerzői jog
 • EURÓPAI JOGI FIGYELŐ
 • Dr. Palágyi Tivadar Az újdonság megítélése az Európai Szabadalmi Hivatal Joggyakorlatában
 • VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL
 • FÓRUM
 • HÍREK, ESEMÉNYEK
 • A szellemi tulajdon világnapja
 • Az AIPPI Magyar Csoportjának jelentései
 • TECHNIKATÖRTÉNET
 • KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
 • NEMZETKÖZI KITEKINTŐ
 • Dr. Palágyi Tivadar: Hírek a külföldi szabadalmi, használati minta-, ipari minta- és védjegyjog területéről
 • Iparjogvédelmi Szakirodalmi Tájékoztató

Összes lapszám