Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 107. évfolyam 1. szám - 2002. február

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM

 • TANULMÁNYOK
 • Jörg Reinbothe A szerzői jog perspektívái Európában -Szabó Zsolt Az üzleti módszerek szabadalmazhatósága
 • EURÓPAI JOGI FIGYELŐ
 • Halbauer József Gyógyszeripari tárgyú találmányok feltártságának megítélése az Európai Szabadalmi Hivatal esetjoga alapján
 • HÍREK, ESEMÉNYEK
 • Tidrenczel Béla A Magyar Szabadalmi Hivatal Nemzetközi tevékenységének főbb jellemzői 2001 második felében
 • Az előadóművészek ismétlési jogdíjáról
 • Újabb fejlemények a rádió- és televíziós szervezetek

  nemzetközi szomszédos jogi védelmében

 • A PHARE-RIPP program tíz éve (Összefoglaló gondolatok a program záróeseménye kapcsán)
 • VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL
 • FÓRUM
 • Dr. Mándi Attila Kiegészítő észrevételek dr. Vörös Imre tanulmányához
 • HÍREK AZ IPARJOGVÉDELMI INFORMÁCIÓK VILÁGÁBÓL
  • PIPACS esettanulmányok: védjegykutatás
 • Az elektronikus PCT Gazette az interneten
 • ÉVFORDULÓNAPTÁR
 • KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
 • NEMZETKÖZI KITEKINTŐ
 • Dr. Palágyi Tivadar: Hírek a külföldi szabadalmi, használati minta-, ipari minta- és védjegyjog területéről

Iparjogvédelmi Szakirodalmi Tájékoztató


Összes lapszám