Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 106. évfolyam 4. szám - 2001. augusztus

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM

 • TANULMÁNYOK
 • Ficsor Mihály Az officialitás elve a megsemmisítési eljárásban
 • Faludi Gábor Az adattár szerzői jogi védelme
 • Munkácsi Péter Az audiovizuális előadások védelméről tervezett nemzetközi szerződés
 • EURÓPAI JOGI FIGYELŐ
 • Kürtössy Jenő - Schwarczkopf József Az igénypont-módosítás feltételei
 • HÍREK, ESEMÉNYEK
 • Tidrenczel Béla A Magyar Szabadalmi Hivatal nemzetközi tevékenységének főbb jellemzői 2001 első felében
 • Cserba Veronika Elfogadták az információs társadalommal kapcsolatos szerzői és szomszédos jogokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvet
 • Kiss Zoltán Beszámoló a "Magyar Szerzői Jogi Fórum" Egyesület megalakulásáról és felvételéről az International Literary and Artistic Association (ALAI) nevű nemzetközi szervezetbe
  • VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL
 • ÉVFORDULÓNAPTÁR
 • TECHNIKATÖRTÉNET
 • HÍREK AZ IPARJOGVÉDELMI INFORMÁCIÓK VILÁGÁBÓL
 • KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
 • NEMZETKÖZI KITEKINTŐ
 • Dr. Palágyi Tivadar: Hírek a külföldi szabadalmi, használati minta-, ipari minta- és védjegyjog területéről
 • Iparjogvédelmi Szakirodalmi Tájékoztató

Összes lapszám