Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 105. évfolyam 5. szám - 2000. október

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM

 • TANULMÁNYOK
 • Sümeghy Pálné dr. - Hajdú Tamásné: A Szabadalmi Jogi Szerződés
 • Dr. Szarka Ernő: Mezőgazdasági biotechnológia a XXI. században
 • Dr. Szimon Tivadarné: Meg nem engedett korlátozás új vegyületeknél
 • EURÓPAI JOGI FIGYELŐ
 • Dr. Munkácsi Péter: Műholdas műsorsugárzás és vezeték útján történő továbbközvetítés az európai joggyakorlatban; gondolatok az "Egeda"-jogeset kapcsán
 • HÍREK, ESEMÉNYEK
 • A Magyar Szabadalmi Hivatal különdíja a 2000. évi Nívódíjas Ipari Forma Pályázaton
 • Az ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
 • ÉVFORDULÓNAPTÁR
 • KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
 • NEMZETKÖZI KITEKINTŐ
 • Dr. Palágyi Tivadar: Hírek a külföldi szabadalmi, használati minta-, ipari minta- és védjegyjog területéről
 • Iparjogvédelmi Szakirodalmi Tájékoztató
 • Dr. Millisits Endre: Válogatott "netográfia" (A védjegyek és doménnevek kérdéseivel foglalkozó, magyar és angol nyelvű hálózati forrásokról

Összes lapszám