Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 105. évfolyam 4. szám - 2000. augusztus

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM

 • TANULMÁNYOK
 • Dr. Bendzsel Miklós: Az európai szabadalmi rendszer reformja - hazai tükörben
 • Dr. Szarka Ernő: "Gyógytáplálékok", a gyógyítás új útjai - és ezek szabályozási problémái
 • Bretz László: Túl a félmilliomodik nemzetközi bejelentésen - A PCT aktuális kérdései
 • HÍREK, ESEMÉNYEK
 • Tidrenczel Béla: A Magyar Szabadalmi Hivatal nemzetközi tevékenységének főbb jellemzői 2000 első felében
 • Az S. B. G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda
 • TECHNIKATÖRTÉNET
 • Feltalálónők az Amerikai Egyesült Államokban és hazánkban a kezdetektől a XX. század elejéig
 • ÉVFORDULÓNAPTÁR
 • KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
 • NEMZETKÖZI KITEKINTŐ
 • Dr. Palágyi Tivadar: Hírek a külföldi szabadalmi, használati minta-, ipari minta- és védjegyjog területéről
 • Iparjogvédelmi Szakirodalmi Tájékoztató

Összes lapszám