Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 105. évfolyam 3. szám - 2000. június

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM

 • Dr. Bendzsel Miklós: Kormányrendelet a Magyar Szabadalmi Hivatalról
 • A Tanácsadó Testület 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalása
 • TANULMÁNYOK
 • Dr. Szarka Ernő: Szabadalmazási követelmények és oltalmi kör genomikus szekvenciáknál
 • Dr. Csiky Péter: Melyik törvényt kell alkalmazni? Válasz a Legfelsőbb Bíróság jogerős végzése fényében
 • Dr. Mádi Csaba: Iparjogvédelmi ismeretek oktatása a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen
 • JOGESETEK
 • Szilágyi József: A nyilvánvalóság kérdése az EPO Fellebbezési Tanácsainak döntésében
 • TECHNIKATÖRTÉNET
 • HÍREK, ESEMÉNYEK
 • KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
 • NEMZETKÖZI KITEKINTŐ
 • Dr. Palágyi Tivadar: Hírek a külföldi szabadalmi, használati minta-, ipari minta- és védjegyjog területéről
 • Iparjogvédelmi Szakirodalmi Tájékoztató

Összes lapszám