Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 105. évfolyam 2. szám - 2000. április

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM

 • TANULMÁNYOK
 • Dr. Vida Sándor: Imágóátvitel a német bírói gyakorlatban II. rész
 • Dr. Pálos György: Lehet-e kettős védelem - szerzői jogi és szabadalmi - az új szerzői jogi törvény alapján?
 • Szász András: A HUNPATÉKA fejlesztéséről
 • Dr. Vermes Pál: Iparjogvédelem középfokon: lehetőségek a főiskolai szintű képzésben
 • EURÓPAI JOGI FIGYELŐ
 • Dr. Munkácsi Péter: A közismert és jó hírű védjegyek az Európai Bíróság
 • "General Motors Corporation v. Yplon SA ("Chevy")" döntése tükrében
 • HÍREK, ESEMÉNYEK
 • KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
 • NEMZETKÖZI KITEKINTŐ
 • Dr. Palágyi Tivadar: Hírek a külföldi szabadalmi, használati minta-, ipari minta- és védjegyjog területéről
 • Iparjogvédelmi Szakirodalmi Tájékoztató

Összes lapszám