Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 104. évfolyam 6. szám - 1999. december

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM

  • TANULMÁNYOK
  • DR. SILI DÓRA: A szoftver jogi szabályozása
  • KISS GYULA ATTILA: Növényvédőszer tárgyú szabadalmi bejelentések elbírálási joggyakorlata és változásai az új szabadalmi törvény hatálybalépésével
  • RÁCZ LÁSZLÓ - DR. VIDA SÁNDOR: A szakosítási megállapodások egyes csoportjainak mentesítése a versenykorlátozás tilalma alól
  • TECHNIKATÖRTÉNET
  • KÖNYVISMERTETÉS
  • NEMZETKÖZI KITEKINTŐ
  • DR. PALÁGYI TIVADAR HÍREK A KÜLFÖLDI SZABADALMI, HASZNÁLATI MINTA-, IPARI MINTA- ÉS VÉDJEGYJOG TERÜLETÉRŐL
  • IPARJOGVÉDELMI SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTAT

Összes lapszám