Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 104. évfolyam 2. szám - 1999. április

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM

 • TANULMÁNYOK
 • DR. PALÁGYI TIVADAR A SZABADALMI ÜGYVIVŐI HIVATÁS TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON II. RÉSZ
 • DR. MILLISITS ENDRE A NIZZAI OSZTÁLYOZÁS ELVE ÉS GYAKORLATA
 • SZILÁGYI JÓZSEF TALÁLMÁNY VAGY NEM TALÁLMÁNY?
 • DR. CSIKY PÉTER A TRIPS TANÁCSBAN FOLYÓ MUNKA
 • HÍREK, ESEMÉNYEK
 • TIDRENCZEL BÉLA NEMZETKÖZI IPARJOGVÉDELMI EGYÜTTMŰKÖDÉS A PHARE-RIPP PROGRAM KERETÉBEN
 • TAKÁCS ZSUZSANNA SZABADALOMKUTATÁSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR SZABADALMI HIVATATALBAN
 • ÉVFORDULÓNAPTÁR
 • TECHNIKATÖRTÉNET
 • 100 ÉVES A MÁGNESES HANGFEJLESZTŐ KÉSZÜLÉK
 • KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
 • NEMZETKÖZI KITEKINTŐ
 • DR. PALÁGYI TIVADAR HÍREK A KÜLFÖLDI SZABADALMI, HASZNÁLATI MINTA-, IPARI MINTA- ÉS VÉDJEGYJOG TERÜLETÉRŐL
 • IPARJOGVÉDELMI SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ

Összes lapszám