Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 104. évfolyam 1. szám - 1999. február

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM

 • TANULMÁNYOK
 • DR. PALÁGYI TIVADAR A SZABADALMI ÜGYVIVŐI HIVATÁS TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON I. RÉSZ
 • DR. VIDA SÁNDOR ÉLELMISZER-JELÖLÉSEK ÉS EGYÉB MEGJELÖLÉSEK AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN
 • VÁRHEGYI ÁKOS AZ INFORMATIKA FEJLŐDÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE A MAGYAR SZABADALMI HIVATALBAN
 • HÍREK, ESEMÉNYEK
 • A SZAKKÖRI MUNKA MINT AZ INNOVATÍV GONDOLKODÁSRA NEVELÉS SZÍNTERE
 • KIÁLLÍTÁSOKON A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL 1998-BAN
 • ÉVFORDULÓNAPTÁR
 • TECHNIKATÖRTÉNET
 • BAY ZOLTÁN
 • KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
 • NEMZETKÖZI KITEKINTŐ
 • DR. PALÁGYI TIVADAR HÍREK A KÜLFÖLDI SZABADALMI, HASZNÁLATI MINTA-, IPARI MINTA- ÉS VÉDJEGYJOG TERÜLETÉRŐL
 • IPARJOGVÉDELMI SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ

Összes lapszám