Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 103. évfolyam 3. szám - 1998. június

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM

  • SZABADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS (PCT) 1997-ben
  • TANULMÁNYOK
  • DR. CSIKY PÉTER A TRIPS EGYEZMÉNY SZEREPE A NEMZETKÖZI IPARJOGVÉDELMI RENDSZERBEN
  • DR. PALÁGYI TIVADAR A KÖZÖSSÉGI SZABADALOMRÓL
  • IFJ. DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ AZ 1996. ÉVI VERSENYTÖRVÉNY VIZSGÁLATA A SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGÁNAK A CÉGEK TEVÉKENYSÉGE SORÁN TÖRTÉNŐ MEGFELELŐ FELHASZNÁLÁSÁT ILLETŐEN
  • KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
  • TECHNIKATÖRTÉNET
  • NEMZETKÖZI KITEKINTŐ
  • DR. PALÁGYI TIVADAR HÍREK A KÜLFÖLDI SZABADALMI, HASZNÁLATI MINTA-, IPARI MINTA- ÉS VÉDJEGYJOG TERÜLETÉRŐL
  • IPARJOGVÉDELMI SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ

Összes lapszám