Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 102. évfolyam 6. szám - 1997. december

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM

  • DR. KAMIL IDRIS BESZÉDE A SZELLEMI TULAJDON VILÁGSZERVEZETE FŐIGAZGATÓJÁVÁ TÖRTÉNT KINEVEZÉSE ALKALMÁBÓL
  • AZ EPO HÚSZ ÉVE - AZ EURÓPAI SZABADALMI HIVATAL ELNÖKÉNEK, INGO KOBERNEK 1997. OKTÓBER 7-ÉN TARTOTT ÜNNEPI BESZÉDE
  • A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA
  • TANULMÁNYOK
  • DR. PÁLOS GYÖRGY AUDIATUR ET ALTERA PARS - INAUDITA ALTERA PARTE
  • DR. BIACS PÉTER AZ ÉLELMISZER-IPARI VÁLTOZÁSOK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ JOGVÉDELEM
  • PFEIFER FERENCNÉ A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL INFORMÁCIÓS SZOLGÁLATA
  • NEMZETKÖZI KITEKINTŐ
  • DR. PALÁGYI TIVADAR HÍREK A KÜLFÖLDI SZABADALMI, HASZNÁLATI MINTA-, IPARI MINTA- ÉS VÉDJEGYJOG TERÜLETÉRŐL
  • IPARJOGVÉDELMI SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ

Összes lapszám