Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 3. (113.) évfolyam 3. szám - 2008. június

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

  • Mezei Péter: Digitális sampling az amerikai szerzői jogban - Sírba szálltok, "groove robbers"?
  • Szöllősi Gusztáv: Újracsomagolva - egy eset, három döntés. Gondolatok egy csomagolásra vonatkozó formatervezésiminta-oltalom terjedelmével kapcsolatban

A hazai formatervezésiminta-oltalmi rendszer az Európai Tanács és Parlament formatervezési minták oltalmáról szóló 98/71/EK irányelvével összhangban álló újraszabályozása szükségessé tette az oltalom terjedelmének megállapítására vonatkozó joggyakorlat újragondolását. Az esettanulmány a három független döntéshozatali fórum olyan fogalmakra vonatkozó, részben eltérő értelmezését tükrözi, mint a "tájékozott használó", az "összbenyomás" és az "alkotói szabadság", kiegészítve a szerző magyarázataival.

  • Dr. Vida Sándor: Védjegy és kereskedelmi név ütközése. Az Európai Bíróság ítélete a CÉLINE-ügyben

Az ismert francia CELINE védjegy tulajdonosa beperelt egy másik francia vállalkozást, amely ruházati cikkek értékesítésével foglalkozott szintén Celine elnevezésű üzletében. Az elsőfokú nemzeti bíróság elrendelte a kereskedelmi név megváltoztatását. A Fellebbviteli Bíróság előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett az Európai Bíróságnál, amely C-17/06 sz. döntésében úgy ítélte meg, hogy azonos megjelölésnek a használatra fel nem jogosított harmadik személy által, a korábban lajstromozott védjegyével azonos áruk forgalmazásának keretében, kereskedelmi névként vagy cégjelzésként történő használata az EK védjegyjogi irányelve 5. cikke (1) bekezdése értelmében megtiltható. A tanulmány néhány szakértő az esettel kapcsolatos elemzését tekinti át, majd a szerző a hazai bírói gyakorlatot vizsgálja.

  • Dr. Palágyi Tivadar: A kézenfekvőség meghatározására használt próba Kanadában

2007 júniusában Kanada Szövetségi Fellebbezési Bírósága több szabadalomjogi kérdést érintő döntést hozott, amelyek közül a legérdekesebb a szabadalmak érvényessége kapcsán alkalmazandó kézenfekvőségi próba. A bíróság listát adott ki hat elsődleges és két másodlagos tényezőről, amelyeket figyelembe lehet venni a kézenfekvőség megállapításakor. A döntés másik érdekes szempontja a szakember tudásszintjével kapcsolatos, amelyre vonatkozóan a kanadai irányzat ellentétes az amerikai egyesült államokbelivel.

  • Lendvai Zsófia: Szerzői jog az ókorban

A cikk a szerzői jog gyökereit kutatja az ókorban. Azt próbálja körüljárni, hogy a szerzői jog mely aspektusai léteztek már akkoriban, és milyen szinten és eszközökkel szabályozták ezeket. Az ókori Róma és a római jog képezi a tanulmány legnagyobb részét.

  • Dr. Palágyi Tivadar: Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről
  • Válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeiből
  • Könyv- és folyóiratszemle
  • Summaries

Összes lapszám