Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 3. (113.) évfolyam 4. szám - 2008. augusztus

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

  • Dr. Osman Péter:Az iparjogvédelem gazdasági szerepéről és rendeltetéséről - I. rész

A modern gazdaságban az immateriális vagyon a legfontosabb termelési tényezővé és a vállalatok eszközeinek - verseny- és jövedelemtermelő-képességük tekintetében - a leginkább meghatározó részévé lépett elő. Az immateriális és benne a szellemi vagyon gazdasági értéke két forrásból táplálkozik. Ezek egyike az abban megtestesülő ismereteknek, tapasztalatoknak, az ezek felhasználásával az árutermelésben teremthető lehetőségeknek a használati értéke, míg a másik forrás az a tulajdoni elkülönültség, amely kizárja, hogy annak elemeit a birtokosukon túl más vállalkozók is szabadon hasznosítsák a maguk tevékenységében, vagy értékesítsék azt. E tulajdoni elkülönültséget az immateriális vagyon elemeinek igen nagy hányadánál az iparjogvédelem intézményrendszere teremti meg.

  • Dr. Gorkáné Horvai Mária: Növényfajta-oltalom (2008) - a hazai és közösségi jogszabályok változásainak figyelembevételével - I. rész

A növényfajta-oltalomra vonatkozó magyar jogszabályok összhangban vannak az UPOV-egyezményben (1991) leírt irányelvekkel, illetve a közösségi növényfajta-oltalmat biztosító TANÁCS 2100/94/EK rendelettel. A cikk ismerteti a növényfajta-oltalmi eljárás általános szabályait és az oltalom megadására vonatkozó lépéseket a bejelentés közzétételéig.

  • Dr. Kiss Zoltán: A könyvkiadás és könyvkereskedelem a szellemitulajdon-védelem célkeresztjében
  • Dr. Vida Sándor: Olimpiai jelképek védelme

A sport és a média összefonódásának egyik legnyilvánvalóbb példája napjainkban az olimpiai játékok közvetítése. 1981-ben írták alá a Nairobi Megállapodást, amelynek jelenleg 46 ország tagja. A nem tagországok esetében a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azzal az igénnyel lép fel, hogy megfelelő jogi eszközökkel biztosítsanak védelmet az olimpiai jelképek jogsértő használatával szemben. Nem kizárt a védjegyjogi alapon indítható bírósági eljárás sem, ilyen eljárások indultak a Salt Lake City és a Torinói Téli Olimpiai Játékok kapcsán, ez utóbbira vonatkozóan a cikk ismerteti a Velencei Törvényszék ítéletét. A tanulmány kitér a Pekingi Nyári Olimpiai Játékokat megelőző kínai jogszabályváltozásokra is.

  • Tidrenczel Béla: Az MSZH nemzetközi együttműködési tevékenységének főbb jellemzői 2008 első felében
  • Dr. Palágyi Tivadar: Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről
  • Dr. Kiss Zoltán: Válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeiből
  • Könyv- és folyóiratszemle
  • Summaries

Összes lapszám