Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 3. (113.) évfolyam 6. szám - 2008. december

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

  • Szulmanné dr. Binet Mariann: Versenyfutás az idővel: lajstromok és adatbázisok szerepe a hagyományos tudás megőrzésében és oltalmában
  • Mezei Péter: Mitől fair a fair? Szerzői művek felhasználása a fair use-teszt fényében

Az Egyesült Államok szerzői jogának egy "kritikus biztonsági szelepéről", a fair use-tesztről készített tanulmány elsőként a bíróságok által kidolgozott gyakorlat dogmatikai alapját mutatja be. A kontinentális szabad felhasználási esetekhez sokban hasonlító, azonban azoktól rugalmassága és az általa felölelt esetkörök miatt el is térő tétel négy faktor következetes egyensúlyozását várja el a bíróságoktól. A rengeteg eseti példán keresztül bemutatott tényezők közül kiemelkedik az első (a felhasználás célja és jellege), valamint az utolsó (a felhasználás által a forrásműre gyakorolt piaci hatások). A teszt napjainkra rengeteg felhasználási módszert fed le. A tanulmány ezért több érdekes kérdéskört vizsgál meg, így az idézés klasszikus esetét, a származékos művek engedély nélküli készítésének lehetőségeit, kiemelve a paródia kérdését, valamint a digitális korszak kihívásait, úgymint a fájlcserélést, az in-line linking vagy a framing eseteit. A bíróságok és az őket folyamatos kontroll alatt tartó jogtudósok következetesnek tűnnek: a fair use-teszt alkalmazhatósága kizárólag akkor fogadható el, ha ennek segítségével a felhasználó az Egyesült Államok alkotmánya által előírt célokat, vagyis a tudományos és a hasznos művészetek előmozdítását valósítja meg.

  • Kacsuk Zsófia: Az európai elsőbbségi jog elemzése az Európai Szabadalmi Hivatal joggyakorlatának tükrében - avagy hogyan igényeljük a serpenyő elsőbbségét műanyag pohárra?

A jelen tanulmány célja az Európai Szabadalmi Egyezmény elsőbbséggel kapcsolatos fogalmainak értelmezése az Európai Szabadalmi Hivatal joggyakorlatának fényében. A tanulmány első részében az európai elsőbbségi jog és általában az európai szabadalmi rendszer sajátosságaival foglalkozunk, majd a második részben egy gyakorlati példán, a 2007-es európai ügyvivői vizsga felszólalási feladatán keresztül tárgyaljuk az elsőbbség elismerésének feltételeit.

  • Dr. Vida Sándor: Közösségi védjegyjog és nyelvhasználat

Az Európai Közösség jogrendszere fennállása óta felvet nyelvhasználati kérdéseket is, ezért már kezdet kezdetén jogi normával szabályozták a hivatalos nyelv fogalmát. Ennek ellenére a közösségi védjegyjog területén valamennyi tagállam bejelentőjével, védjegyjogosultjával előfordulhat, hogy problémába ütközik. A tanulmány ezek különböző aspektusainak bemutatására tesz kísérletet.

  • Dr. Palágyi Tivadar: Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről
  • Válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeiből
  • Könyv- és folyóiratszemle
  • Summaries

Összes lapszám