Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 4. (114.) évfolyam 1. szám - 2009. február

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

  • Dr. Gyenge Anikó: "Érted haragszom, nem ellened" - néhány gondolat a védelmi idő meghosszabbításához

2008. július 16-án az Európai Bizottság kibocsátott egy tervezetet, amelynek értelmében az előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók szomszédos jogainak védelme a jelenlegi 50 évről 95 évre emelkedne. A tervezet nagy meglepetést keltett szakmai körökben, tekintettel arra, hogy általános volt a vélemény, hogy a védelmi idő meghosszabbítása negatív hatásokkal járna a kultúrához való hozzáférés, az adminisztrációs terhek és általában a szerzői jog általános társadalmi elfogadottságának tekintetében. A tanulmány az irányelvtervezet szövegét elemezve ismerteti a szerző véleményét arra vonatkozóan, hogy a Bizottság javaslata alkalmas-e a kitűzött célok megvalósítására.

A cikk a magyar gyógyszeripar fejlődésének legfontosabb állomásait követi nyomon, bemutatja a szabadalmakban is kifejeződésre jutó fejlesztéseket. A magyar gyógyszeripar az I. világháborút követően látványosan fejlődött, 1939-ben már 40 gyógyszergyár, illetve gyógyszereket előállító nagyobb laboratórium működött. A II. világháborút követően az 1948. évi államosítás teljesen megváltoztatta a termelés és a kutatás szerkezetét, az 50-es években a Gyógyszeripari Kutató Intézet létesítése volt döntő jelentőségű. Az 1990-től bekövetkezett változások legfőbb eleme a cégek privatizációja volt.

  • Dr. Palágyi Tivadar: Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről
  • Válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeiből

Hírek, események

  • Dr. Tószegi Zsuzsanna: Az Európai Szabadalmi Akadémia a felhasználóorientált weblapokról

Könyv- és folyóiratszemle

Summaries - pdf


Összes lapszám