Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 4. (114.) évfolyam 2. szám - 2009. április

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

  • Dr. Kovács Árpád: Gyógyászati találmányok farmakológiai hatásának feltárásav
  • Dr. Vida Sándor: Védjegyhasználat összehasonlító reklámban

Az ismertetett jogesetben az Egyesült Királyságban az alperes mobilszolgáltató reklámkampányt indított a televízióban, amelynek keretében versenytársainak szolgáltatásait hasonlította össze a sajátjaival. A felperes védjegyeinek bitorlása miatt indított pert, amelynek során a keresetet a bíróság elutasította, mivel meglátása szerint a reklám megfelelt a 84/450 EK sz. irányelv követelményeinek. A fellebbezés után a Fellebbviteli Bíróság előzetes döntést kért az Európai Bíróságtól, amely C-533/06 sz. ítéletében kimondta, hogy amennyiben az összehasonlító reklám a védjegyjogi irányelv minden feltételének megfelel, a védjegy tulajdonosa nem tilthatja meg annak használatát. A szerző a tanulmányban áttekinti a döntésre vonatkozó kommentárokat.

  • Dr. Süle Ákos: A védjegycsalád mint relatív kizáró ok

A szerző a tanulmányban tisztázza a védjegycsaládok lehetséges fogalmait és összefoglalja alkalmazásuk előfeltételeit. Felméri továbbá a jogintézmény hatását, fejlődési potenciálját egyes esetek feldolgozásán keresztül. Az egyes jogesetek feldolgozása meghatározó forrása a cikknek, mivel sem a közösségi, sem a magyar jogszabályok nem tartalmaznak külön szabályozást a védjegycsaládokkal kapcsolatban. A védjegycsaládok elve, mely a korábbi jogokkal való összetéveszthetőség keretei között értelmezhető, eredetileg az Egyesült Államokból származik, ezért a cikk kitekintést tesz az USA vonatkozó joggyakorlatára.

  • Dr. Hepp Nóra: Keresőmotor: egy újabb fejezet a szerzői jog szabályozásán belül?

A keresőmotorokkal kapcsolatos szerzői jogi kérdések elsősorban a hiperlink és az ún. thumbnail (miniatürizált kép) körében merülnek fel. A magyar joggyakorlat hiányában a német bírósági döntések mentén haladva bemutatásra kerül, hogy a hiperlink, illetve a thumbnail alkalmazása mennyiben valósít meg felhasználást, illetve szabad felhasználást.

  • Dr. Palágyi Tivadar: Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről

Válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeiből

Könyv- és folyóiratszemle

Summaries - pdf


Összes lapszám