Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 3. (113.) évfolyam 2. szám - 2008. április

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

TARTALOM

  • Dr. Ficsor Mihály Újabb széljegyzetek iparjogvédelmi joggyakorlatunk margójára 5 o.
  • Dr. Pogácsás Anett A holland közös jogkezelési modell néhány tanulsága 20 o.
  • Buzásné Nagy Zsuzsanna Az ESZE 2000 és a szabadalmi törvény gyógyászati indikációkat érintő változásai 35 o.
  • Dr. Vida Sándor Az Európai Törvényszék a különös megkülönböztetőképességről 50 o.
  • Fehérvári Anikó A magyar gyógyszeripar kezdetei 62 o.
  • Dr. Palágyi Tivadar Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről 78 o.
  • Válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeiből 97 o.
  • Könyv- és folyóiratszemle 123 o.
  • Pályázati felhívás 135 o.
  • Summaries 141 o.

Összes lapszám