Folyóiratok » Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Magyar Szabadalmi Hivatal 2. (112.) évfolyam 5. szám - 2007. október

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt.

A folyóiratról bővebben, kivonatok, letölthető publikációk→

 • Szulmanné dr. Binet Mariann: Folyékony bioüzemanyagok (bioetanol, biodízel) - a műszaki és iparjogvédelmi háttér áttekintése
 • Dr. Gyenge Anikó: Archívumok egy új világban: a digitalizáció hatásai a könyvtárakra - II. rész
 • Dr. Fazekas Judit - Dr. Jókúti András: A 10 éves védjegytörvény és a jogharmonizáció
 • Dr. Vida Sándor: Az Európai Bíróság gyakorlatának hatása a magyar védjegyjogra
 • Dr. Palágyi Tivadar: Az amerikai Legfelsőbb Bíróság egy új döntése a szabadalmi bejelentések kézenfekvőségének megítéléséről
 • Dr. Mikló Katalin: A szakmai előítélet fogalma és meglétének vizsgálata a feltalálói tevékenység megítélése során
 • Szöllősi Gusztáv: FÓRUM - Megjegyzések dr. Markó József A "feltalálói lépés" követelménye a használatiminta-oltalmi jogban című tanulmányához
 • Dr. Palágyi Tivadar: Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről
 • Válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeiből
 • Könyv- és folyóiratszemle
 • Summaries

Összes lapszám