Folyóiratok » Közjegyzők közlönye

Közjegyzők közlönye

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 56. évf. 4. sz./ 2009 - 2009. december

Szerkesztők: Kőrös András dr., Filip Tamás dr., Steiner Erika dr., Bakó Szilvia dr., Bókai Judit dr. (szerkesztőbizottság elnöke), Tóth Ádám dr. (főszerkesztő)

A lap elsősorban a közjegyzőket érintő és érdeklő kérdésekkel foglalkozik, ennek keretében fóruma a szakmai vitáknak, a bel- és külföldi híreknek és az egységes közjegyzői joggyakorlat kialakulását célzó törekvéseknek. Olyan lap, ahol a közjegyzők, vagy akár más területen dolgozó jogászok is kifejthetik véleményüket aktuális szakmai és szervezeti kérdésekről.

A folyóirat rovatai: A tudomány tollából (elméleti, tudományos írások), Hétköznapok sűrűjében (a szakma gyakorlati kérdései, újdonságai), Bírói szemmel (bírósági határozatok elemzése), Ajánló (jogszabályváltozások), A közjegyzői kar hírei.

 • Dr. Tóth Zoltán - A hagyatéki hitelező jogállás a hagyatéki eljárásban
 • Dr. Leszkoven László - A kezesi kötelezettség átszálllásáról. A "kezesség öröklése"
 • K. A. - A közjegyző kárfelelőssége
A Közjegyzői Kar hírei
 • Közjegyzői kinevezések
 • Közjegyzői szolgálati viszony megszűnése
 • Közjegyzőhelyettes felvétele
 • Közjegyzőhelyettesi munkaviszony megszűnése
 • Közjegyzőjelölt felvétele
 • Közjegyzőjelöltek átjegyzése
 • Közjegyzőjelölti munkaviszony megszűnése
 • Új iroda megnyitása
 • Tartós helyettes kirendelése
 • Cím- és telefonszám változások
 • Miscellanea

Összes lapszám