Folyóiratok » Közjegyzők közlönye

Közjegyzők közlönye

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 55. évf. 3. sz. / 2008 - 2008. március

Szerkesztők: Kőrös András dr., Filip Tamás dr., Steiner Erika dr., Bakó Szilvia dr., Bókai Judit dr. (szerkesztőbizottság elnöke), Tóth Ádám dr. (főszerkesztő)

A lap elsősorban a közjegyzőket érintő és érdeklő kérdésekkel foglalkozik, ennek keretében fóruma a szakmai vitáknak, a bel- és külföldi híreknek és az egységes közjegyzői joggyakorlat kialakulását célzó törekvéseknek. Olyan lap, ahol a közjegyzők, vagy akár más területen dolgozó jogászok is kifejthetik véleményüket aktuális szakmai és szervezeti kérdésekről.

A folyóirat rovatai: A tudomány tollából (elméleti, tudományos írások), Hétköznapok sűrűjében (a szakma gyakorlati kérdései, újdonságai), Bírói szemmel (bírósági határozatok elemzése), Ajánló (jogszabályváltozások), A közjegyzői kar hírei.

A TUDOMÁNY TOLLÁBÓL

 • Burián László: A Római Egyezmény alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései, valamint az Egyezmény várható reformja

3-19

 • Berkes Tünde: "elménk kegyes kívánsága, hogy a végső és végrendeletbe foglalt akaratot... írásban emlékezetül adjuk" Marchaly János végrendelete szentföldi zarándokútja előtt (1455)

19-22

HÉTKÖZNAPOK SŰRŰJÉBEN

 • Kopár Bernadett: A közjegyzőség vidéki és városi környezetben a Magyar Köztársaságban

22-32

BÍRÓI SZEMMEL

 • A Kft. üzletrész értékemelkedésének és osztalékának házassági vagyonjogi megítélése

32-36

AJÁNLÓ

 • Ajánló

36

A KÖZJEGYZŐI KAR HÍREI

 • Visszatért a Közjegyzői könyvtár

36-37

 • Mészáros Anikó: Mi történt az EU-ban az elmúlt 2 hónapban?

37-39

 • Közjegyzőhelyettes felvétele

39

 • Közjegyzőhelyettesi munkaviszony megszűnése

39

 • Közjegyzőjelölt felvétele

39

 • Miscellanea

39

 • II. Európai Közjegyzői Kongresszus Varsó - felhívás

40


Összes lapszám