Folyóiratok » Közjegyzők közlönye

Közjegyzők közlönye

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 54. évf. 4. sz. / 2007 - 2007. április

Szerkesztők: Kőrös András dr., Filip Tamás dr., Steiner Erika dr., Bakó Szilvia dr., Bókai Judit dr. (szerkesztőbizottság elnöke), Tóth Ádám dr. (főszerkesztő)

A lap elsősorban a közjegyzőket érintő és érdeklő kérdésekkel foglalkozik, ennek keretében fóruma a szakmai vitáknak, a bel- és külföldi híreknek és az egységes közjegyzői joggyakorlat kialakulását célzó törekvéseknek. Olyan lap, ahol a közjegyzők, vagy akár más területen dolgozó jogászok is kifejthetik véleményüket aktuális szakmai és szervezeti kérdésekről.

A folyóirat rovatai: A tudomány tollából (elméleti, tudományos írások), Hétköznapok sűrűjében (a szakma gyakorlati kérdései, újdonságai), Bírói szemmel (bírósági határozatok elemzése), Ajánló (jogszabályváltozások), A közjegyzői kar hírei.

A TUDOMÁNY TOLLÁBÓL

 • Makai Katalin: A családi jogállás szabályozásának változásai az új Ptk. Családjogi Könyvére vonatkozó javaslatban

3-8

 • Boóc Ádám: Megjegyzések az osztrák választottbírósági jog reformjához a választottbírák megválasztása és kizárása kérdésében

9-24

HÉTKÖZNAPOK SŰRŰJÉBEN

 • Velkei Krisztina: "Végrehajtás a gyakorlatban - közjegyzői okiratokkal kapcsolatos bírósági eseti döntések"

24-27

BÍRÓI SZEMMEL

 • Az ajándékozási szerződés

27-34

LAPOZGATÓ

 • Sajtótükör

35-36

AJÁNLÓ

 • Ajánló

36

A KÖZJEGYZŐI KAR HÍREI

 • Közjegyzőhelyettesek felvétele

37

 • Közjegyzőhelyettesi munkaviszony megváltozása

37

 • Közjegyzőhelyettesi munkaviszony megszűnése

37

 • Új iroda megnyitása

37

 • Cím- és telefonszám változás

37


Összes lapszám